fbpx
search
Den nya dataskyddsförordningen

CloudPro och GDPR

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen – GDPR – att gälla. Den tidigare personupp-giftslagen ersattes med denna nya lagstiftning, vilken ställer hårdare krav på de som behandlar personuppgifter.

Vår verksamhet berörs

Som leverantör av IT-drift och konsulttjänster berörs CloudPros verksamhet i allra högsta grad av dataskyddsförordningen. Vi behandlar personuppgifter inte enbart i egenskap av personuppgiftsansvarig utan även i egenskap av personuppgiftsbiträde gentemot de flesta av våra kunder.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Om vi har tillgång till, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter för er räkning som en del av någon av våra tjänster, behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss. Vi tecknar sådana avtal med alla nya kunder, men för äldre kunder behöver huvudavtalen kompletteras. Som personuppgiftsansvariga är ni (våra kunder) ansvariga för att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med era personuppgiftsbiträden – CloudPro i detta fall.

CloudPro använder sig av de särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter som utges av IT&Telekomföretagen. Dessa bestämmelser kommer i två delar: dels de villkor som utgör själva biträdesavtalet, dels en bilaga med specifikation för den behandling vi utför för er räkning. Beroende på vilka tjänster ni har hos oss är det någon av följande två villkorstyper som gäller.

För drift- och IT-infrastrukturtjänster
Särskilda bestämmelser MolntjänsterSärskilda bestämmelser IT-Infrastrukturtjänster och Specifikation (version 2019-12-18)

För övriga IT-tjänster
Särskilda bestämmelser personuppgifter övriga tjänster och Standardmall för specifikation i samband med övriga tjänster (2019-12-18)

För att ingå biträdesavtalet med oss räcker det att ni skickar ett mail till gdpr@cloudpro.sedär ni anger vilken organisation ni tillhör och att ni godkänner villkoren för den organisationens räkning. Vi kommer då att skicka ett svarsmail där vi bekräftar att vi mottagit ert godkännande, med gällande versioner av villkoren bifogade. Har ni frågor kring något av detta, exempelvis vilka bilagor och avtal som gäller er, är ni välkomna att kontakta oss på samma mailadress.

Om IT&Telekomföretagen släpper nya versioner av sina biträdesavtal kommer vi att ladda upp dem här som nya punkter. Om ni en gång har gett ert godkännande av våra villkor kommer dock den version ni godkände att gälla även framgent. Det är datumet då ni skickade ert godkännande via mail som gäller.

Internt projekt

Vad gäller GDPR i övrigt har vi fullföljt ett internt projekt inom vår organisation och uppfyller alla lagkrav i vår hantering av personuppgifter.

Vår dataskyddspolicy hittar du här.

För mer information kring vår policy för cookies på den här webbplatsen, läs här.

Mer information om GDPR finns att finna på Datainspektionens hemsida.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på CloudPro. Syftet med informationen i denna policy är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss.