fbpx
search
Trygg hos CloudPro

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på CloudPro. Syftet med informationen i denna policy är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss.

När du ansöker om jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt intresse av att kunna hantera din ansökan bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av dina personuppgifter. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan, alternativt på gdpr@cloudpro.se. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan laglig anledning att spara dina personuppgifter.

Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med din ansökan för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Microsoft, vilka vi anlitar som hostingleverantör för e-postkommunikation och dokumenthantering. I övrigt lämnas dina personuppgifter inte ut till någon utanför CloudPro innan anställning.

När du kommunicerar med oss på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och LinkedIn. Om du som privatperson väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten, dvs. Facebook eller LinkedIn. CloudPro har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

När du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom CloudPro. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera eller anonymisera meddelandet.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Nyhetsbrev

CloudPro skickar regelbundet ut nyhetsbrev om våra erbjudanden och andra relevanta nyheter till dig som är kund hos oss eller som anmält dig till nyhetsbrevet på vår webbplats. Alla nuvarande kunder får nyhetsbrevet på basis av en intresseavvägning, där vi gjort bedömningen att den existerande kundrelationen antyder att det finns ett intresse hos dig/din arbetsgivare att få del av information om våra tjänster och evenemang. Om du själv anmält dig på webbplatsen utförs behandlingen med ditt samtycke, vilket du lämnar genom att kryssa i en ruta vid anmälan. Oavsett vilken grund vi behandlar dina personuppgifter på kan du när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på en länk längst ned i något av utskicken. Om du avregistrerar dig kommer vi inte längre att behandla din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig.

Vi använder oss av MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev. MailChimp kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES, men eftersom leverantören är ansluten till Privacy Shield anses de enligt EU-kommissionen uppnå de krav som ställs av dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om MailChimps behandling av personuppgifter här.

Även om du inte väljer att avregistrera dig från våra utskick kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för evigt. Om du får nyhetsbrev på grund av ett existerande kundförhållande hos oss så raderas dina uppgifter ett halvår efter att kundrelationen avslutades. Om du anmält dig själv till nyhetsbrev på vår webbplats så raderas dina uppgifter två år från din senaste interaktion med oss, exempelvis från att du klickat på en länk i ett av våra nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. I vissa fall kan du även få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart och allmänt använt format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är CloudPro AB, org.nr. 556989-5039, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till info@cloudpro.se.