fbpx
search
Molntjänster

Hitta molntjänster som passar din digitaliseringsresa

Genom att använda sig av molntjänster underlättas en oundviklig digitaliseringsresa. CloudPro har lång erfarenhet av att agera rådgivande och guida kunder för att hitta den lösning som passar verksamheten bäst.

Vägval för molntjänster

Ökad säkerhet, kostnadseffektivt, stor flexibilitet och låga krav på investeringar. Det är de vanligaste fördelarna som dyker upp i samband med molntjänster. Innan du når dit finns dock ett antal vägval att göra. Vägval som helt och hållet grundar sig i de krav som verksamheten ställer. Som till exempel:

  • Lagkrav på att viss eller all data ska lagras i Sverige utan utländskt ägande.
  • Prestanda och säkerhet.
  • Möjlighet att snabbt kunna skala upp eller ner.
  • Tillgänglighet för användarna.

Tre olika typer av molntjänster

Vanligtvis så utgår man från tre olika typer av molntjänster.

  • Privata molntjänster (private cloud)
  • Publika molntjänster (public cloud)
  • Hybrida molntjänster (hybrid cloud)

Privata moln

CloudPro levererar privata molntjänster via våra moderna datacenter med hög fysisk och digital säkerhet – givetvis med lagring i Sverige.

När du som kund utnyttjar en privat molntjänst delar du inte resurser med någon av våra andra kunder. På så vis kan tjänsten med tillhörande system helt och hållet sättas upp utifrån behov. Kommunikation sker oftast genom en dedikerad fiberanslutning.

Egenskaper för privata moln
Stora möjligheter till anpassning av miljön efter de egna behoven
Ökad säkerhet och kontroll med insyn över datalagring

Optimal användning av Microsoft 365 med CloudPro.

Publika moln

Tjänster med näst intill obegränsad kapacitet där tillgång sker över internet. Microsoft 365 är förmodligen den publika molntjänst som flest känner till och använder.

Möjligheten finns med leverans från Sverige, men långt från alla tjänster erbjuder detta. Här blir aspekten av var din data lagras och vem som äger tjänsten oerhört viktig. Vissa företag, myndigheter eller offentliga verksamheter kan helt enkelt inte ta steget hela vägen ut i det publika molnet.

Micosoft Azure är ett exempel på en publik molnplattform med flera hundra olika tjänster. CloudPro kan hjälpa dig hela vägen från förstudie till implementering och förvaltning med din digitaliseringsresa mot de publika molnen. Vi har en lång erfarenhet av att jobba med molntjänster, både egna och publika, och kan sätta ihop en lösning med hög tillgänglighet, stor flexibilitet och optimerat pris utifrån dina behov och förutsättningar. Kombinerat med våra kunskaper om lagstiftningen på området och våra tjänster för drift ser vi till att du på ett tryggt och säkert sätt kan utnyttja de olika molnens möjligheter.

Egenskaper för publika moln
Låg kostnad baserat på användning och resursbehov
I stort sett obegränsad skalbarhet
Hårdvara och infrastruktur ägs av leverantören

Hybrida moln

Vissa tjänster, applikationer eller system kan eller får inte flyttas till en molntjänst. Då krävs lokalt installerade servrar. Servrar som i sin tur kan vara virtuella eller fysiska – lokalt eller extern placerade.

Samtidigt finns det fortfarande mycket att tjäna på att flytta andra delar av verksamheten till en molntjänst. Vissa delar lokalt – andra i molnet. En hybrid molntjänst. Med lång erfarenhet av outsourcing av IT kan CloudPro vara rådgivande för att hitta rätt väg för olika delar av verksamheten. Vi kan dessutom implementera lösningar både lokalt och i molnet.

Egenskaper hybrida moln
Samma kontroll och möjligheter som i privata molnet för lämpliga tjänster
Flexibelt då resurser i det publika molnet kan användas vid behov

Vill du veta mer?

Morgan Sundkvist

Senior drifttekniker & säljare morgan.sundkvist@cloudpro.se +46 10 470 64 90
CloudPro VPS

VPS – virtuell server

Med CloudPros molntjänster för virtuell lagring betalar du för din användning och kan skala upp eller ner när behov uppstår. Du får kontroll, hög prestanda och säkerhet.