fbpx
search
26 mars, 2020

Så skapar molntjänster lönsamhet och flexibilitet

En hög grad av digitalisering skapar många konkurrensfördelar. Här diskuterar vi ur ett ekonomiskt perspektiv varför en övergång från ”on prem” till en molntjänst är ett viktigt steg att ta.

Molntjänster för ökad lönsamhet

Digitala affärsmodeller kräver flexibilitet – alltså möjligheten att skala upp (eller ner) din IT-infrastruktur i takt med din verksamhet. Därför ska vi här fördjupa oss i hur en övergång till molntjänster skapar lönsamhet.

  1. Betala bara för kapaciteten du utnyttjar
  2. Leverantören står för dyra säkerhetskostnader för din molntjänst
  3. Möjlighet att skala upp och ner vid behov
  4. Snabb implementering och låga startkostnader
  5. Ökad flexibilitet: jobba där du är – med det du har

1. Betala bara för kapaciteten du utnyttjar

Precis så enkelt och kostnadseffektivt som det låter. Genom att utnyttja en molntjänst kan din IT-miljö växa i takt med din verksamhet. Du slipper också kostnaderna för det underhåll som ett eget datacenter eller servermiljö innebär. Vanligtvis äter detta ofta upp stora delar av en IT-budget.

2. Leverantören står för dyra säkerhetskostnader för din molntjänst

Redundant säkerhet är dyrt, väldigt dyrt. Genom att utnyttja en molntjänst kan ansvaret överlåtas till leverantören. Det handlar om skydd för att tjänster ska kunna fortsätta rulla vid strömavbrott, avancerade system för kyla och vid händelse av brand. CloudPro har dessutom flera datacenter som kommunicerar med varandra vilket kan skapa ett extra lager av redundans och skydd.

Fler säkerhetsfördelar

  • Löpande uppdateringar av mjukvara på plattformen
  • Uppgradering av hårdvara
  • Möjlighet att koppla på säkerhetskopiering, backup och redundant lagring
  • Med CloudPros lösningar lagras din data i Sverige.

3. Möjlighet att skala upp och ner vid behov

Den kanske största ekonomiska fördelen när du väljer en molntjänst framför att bygga upp en egen IT-infrastruktur är den flexibilitet det innebär. Att bygga ut ett datacenter, oavsett hur omfattande, är dyrt relativt sett. Att i stället skala upp i takt med att verksamheten växer skapar ett ekonomiskt incitament för att välja en molnlösning. Dessutom är det tidsmässigt effektivt.

4. Snabb implementering och låga startkostnader

Eftersom en molntjänst levereras via nätet behöver du sällan investera i ny utrustning. Det möjliggör en snabb etablering samtidigt som stora investeringar i egen IT-infrastruktur kan undvikas.

5. Ökad flexibilitet: jobba där du är – med det du har

Hela verksamheten kan genom att jobba mot en molntjänst alltid ha tillgång till samma data och arkiv. Oavsett var man befinner sig. På kontoret, på tjänsteresan, på hemmakontoret och så vidare… Jobba där du är – med det du har.

Vill du veta mer?


Du kanske även vill läsa

31 januari, 2022

Video: Webinarium om cyberattacker

Tillsammans med Safestate genomförde CloudPro ett uppskattat webinarium om cyberattacker mot företag. Nu har du som missade tillfället ...

Fortsätt läsa
11 januari, 2022

CloudPro i nytt partnerskap med Safestate

Cyberattacker har blivit en del av vardagen för de allra flesta företag. På bara ett år har antalet attacker mer än dubblerats. Med det som ...

Fortsätt läsa
22 december, 2021

Mot ett inspirerande 2022!

En flytt som andas nystart. Kundnöjdhet som vänder uppåt och stort fokus på hur vi skapar bättre affärer ihop med våra kunder.

Fortsätt läsa