fbpx
search
Ett samarbete över 20 år

Outsourcing av IT

Ett långt partnerskap som bygger på ömsesidigt förtroende. På ett annat sätt går det inte att beskriva den resa som Swedish Film och CloudPro gjort tillsammans under 20 år.

Rådgivande IT-partner för outsourcing av IT

Som en rådgivande partner för outsourcing av IT har CloudPro funnits med i Swedish Films utveckling under 20 år. Det innebär att det under resans gång genomförts stora projekt och förändringar kopplat till en komplex IT-infrastruktur. Numer består leveransen av bland annat virtuella servrar som dels produceras i CloudPros datacenter i Karlstad. Och dels i hårdvara som CloudPro äger, men som fysiskt står på plats hos Swedish Film.

– Eftersom de distribuerar film och hanterar väldigt stora filer behöver de ha servrar och lagring lokalt. Men de har samtidigt tagit ett inriktningsbeslut om att de inte vill äga eller administrera hårdvaran. Vi ansvarar för drift och backup hos dem på samma sätt som vi gör i våra egna datacenter, berättar Rikard Elofsson, CTO hos CloudPro.

– Vi lagrar mycket material, men jobbar också med utbildningsfilm och mastrar från leverantörer. Det är värdefullt material och det är därför viktigt för oss att det replikeras differentiellt, säger Mikael Listam, CIO hos Swedish Film.

Löpande IT-support

Utöver det ingår arbetsplatser, licenser och löpande support i CloudPros leverans. Support till Swedish Films organisation, men också till deras kunder som kontaktar CloudPro direkt för enklare ärenden som behöver lösas snabbt. Det innebär att CloudPro är en helhetspartner för outsourcing av IT.

– Vi har inte möjligheten eller förmågan att upprätthålla den kompetensen på alla de områden i vår IT-infrastruktur som kräver specialister. I och med att vi varit kund så länge är vårt förtroendekapital högt, CloudPro har alltid levererat när det verkligen krävs, säger Mikael Listam och fortsätter:

– Rikard Elofsson har varit min högra hand ända sedan vi började den här resan. För oss har han varit en nyckelperson och ett oerhört viktigt bollplank. Det känns som att CloudPro har värnat om oss som kund hela vägen.

Vi har inte möjligheten eller förmågan att upprätthålla den kompetensen på alla de områden i vår IT-infrastruktur som kräver specialister. I och med att vi varit kund så länge är vårt förtroendekapital högt, CloudPro har alltid levererat när det verkligen krävs.

CloudPro en motor i förändringsarbete

Och det har varit en resa där CloudPro har varit en stöttande partner som agerat rådgivande under flera stora förändringsprocesser. Swedish Film var till exempel tidiga med att skapa en egen virtuell plattform för rörligt material streamat över nätet under tidigt 2000-tal.

– Vi fick egentligen uppfinna en teknik som inte fanns, det fanns inte vedertagna lösningar eller applikationer. Då investerade vi mycket i egen hårdvara för att kunna genomföra det vi ville. Det var stora investeringar för ett bolag vi vår storlek som egentligen jobbar med rättigheter och distribution. Utvecklingen gick sedan mot att inte satsa på egna plattformar. Där var CloudPro en viktig motor med all den kompetens som finns och då var det enkelt att fortsätta i den andan när vi även behövde organisera om infrastrukturmässigt.

En virtualiserad modell – hyra efter behov

Swedish Film fortsätter att utvecklas tillsammans med CloudPro genom rådgivning och löpande avstämningsmöten. Genom en virtualiserad modell kan Swedish Film hyra det som det finns behov av just nu. En viktig parameter för outsourcing av IT.

– Att vi kan löpande kan skala upp och ner utifrån behov är viktigt. Våra månadsmöten värdesätter jag, där kan vi ta tag i små och stora saker och vi får snabb återkoppling på åtgärder.

Den löpande supporten är också viktigt i utvecklingsarbete. Genom analys av ärenden som kommer in till CloudPro blir det tydligt vad som behöver prioriteras.

– Det finns en bra kommunikation där, dyker det upp frågor som gör er support fundersamma eller som de behöver feedback på så kan vi ta det vidare. Där har vi ett bra samarbete, säger Mikael Listam.

Vill du veta mer?

En genomtänkt plan för din IT-säkerhet

Det finns inte en mall, en åtgärd eller ett facit för att skapa en säker IT-miljö. Alla verksamheter har sina egna utgångspunkter. Gemensamt är dock att det krävs en genomarbetad plan som dessutom är förankrad genom hela organisationen.


Läs mer